Đánh giá của Nguyễn Đào Thanh Châu

Nguyễn Đào Thanh Châu 10

Tuyệt vời. NTV múa võ đẹp quá. Xem cú đánh quyết định hạ gục Thanh Sói mà em vỗ tay rần rần luôn ^^