Đánh giá của Cao Lê Yến Nhi

Cao Lê Yến Nhi 10

phim rất vui, hiệu ứng phim đỉnh của chóp
đặc biệt rất thích nhân vật Perro, trung thành và đơn giản
cuối cùng thì Kitty và Puss cũng đến được với nhau