Đánh giá của pbactv

pbactv 6

Khẩu nghiệp đầu năm: Trạng Quỳnh
- Nhạc hay (Không dùng OST của KungFu Panda nhé)
- Cảnh đẹp
- Gái đẹp
- Trai đẹp nốt
Nhưng
- Dựng phim bao rời rạc
- Quay qua cái là cao trào, quay qua cái là plotwist
- Vài chỗ hơi tục.
Điểm ổn
- Cười được
- Diễn xuất của Anh Trấn Thành đã cứu cả bộ phim
- Chị Khả Như diễn xuất tốt.
Chốt
- Lỗi tại anh dựng phim