Đánh giá của pbactv

pbactv 7

Cốt truyện bình thường, chỉn chu nhưng chưa phát triển hợp lý và hết mức.
Tựu trung thì ở mức chấp nhận được nhưng cái hài vẫn còn gượng ép.