Đánh giá của Vũ Đình Đô

Vũ Đình Đô 10

Vui nhộn, hài hước, ý nghĩa và nhân văn. 🤗🤗🤗
Một bộ phim rất tuyệt vời cho cả gia đình bạn cùng xem.