Bài viết liên quan

[REVIEW] Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập - Không tồi nhưng vẫn còn thiếu sót

Đánh giá phim · Maii ·

Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập có tiềm năng để trở thành một bộ phim hay hơn, nhưng đáng tiếc thành quả cuối lại mang nhiều thiếu sót.