Bài viết liên quan

3 dấu hiệu bạn đã gặp người yêu từ kiếp trước

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Nhưng mọi câu chuyện đều sẽ để lại trong đầu người đọc hay khán giả xem phim 1 câu hỏi lớn: “Liệu mình đã gặp lại người yêu từ kiếp trước của mình chăng?”


Time Renegades - Bây Giờ Vẫn Yêu Nhau

Tin điện ảnh · PhucDu ·

Time Renegades - Người Dịch Chuyển Thời Gian là một phim hình sự tâm lý lấy chủ đề về du hành thời gian với mấu chốt là những giấc mơ