The Avengers - Biệt Đội Siêu Anh Hùng

Người Sắt, Captain America và Thor được S.H.I.E.L.D chiêu mộ để cùng nhau cứu thế giới khỏi bị hủy diệt.

Diễn viên

Robert Downey Jr.
Tony Stark / Iron Man
Chris Evans
Steve Rogers / Captain America
Mark Ruffalo
Bruce Banner / The Hulk
Jeremy Renner
Clint Barton / Hawkeye
Scarlett Johansson
Natasha Romanoff / Black Widow
Clark Gregg
Agent Phil Coulson
Gwyneth Paltrow
Pepper Potts
Cobie Smulders
Agent Maria Hill
Stellan Skarsgard
Professor Erik Selvig

Bình luận