t.name

Lotte Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3679 667/8

Website: http://lottecinemavn.com/

Giá vé

2D/3D
2D/3D

Bình luận