Community

ericxu 6

Phim thực chất thì xem tạm ổn nhưng mà những yếu tố kinh dị thì làm chưa tới và gây thất vọng vô cùng ! Thật sự tôi rất hy vọng là phim này sẽ có phần tiếp theo và mình cũng hy vọng phần tiếp theo sẽ làm mình sợ đến nỗi rợn tóc gáy chứ không phải là cười xuyên rạp nữa !

Đàm Đình Kiệt 3

Nói quá nhiều