Community

ericxu 8

1 bộ phim cũng khá là cute pho mai que dành cho gia đình, khúc đầu thì hơi chán nhưng càng về sau càng vui và kết cũng như đang chơi 1 ván game vậy, rất ảo và vui, đáng xem.