Community

ericxu 2

Gần 30p đầu của phim đều đang kể chuyện rồi sau đó phim bắt đầu có cảnh hố sụt nhưng nhạt nhòa không gây cấn cộng thêm diễn viên kỹ xảo đều dở làm khán giả vừa xem vừa ngáp , không đáng xem .