Community

maisonsmd 3

Phim diễn biến chậm, có yếu tố giật mình đoạn đầu, nhưng cứ lặp lại y vậy suốt phim gây nhàm chán, cái kết khá cụt ngủn không giải quyết đc vấn đề gì, xem xong tưởng chưa hết ráng ngồi đợi. Khá thất vọng.

phamduong11b9 1

Phim nhàm hết sức