Community

756950267814638 9

Kịch bản quá thông minh trong việc làm mọi cách có thể để giải thích các thuật ngữ kinh tế khó hiểu. The Big Short, cùng dàn diễn viên thượng hạng, châm biếm cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ 1 cách hài hước và nhiệt tình hết sức.

9/10