Binh Duong 의 영화관

Binh Duong 의 모든 영화관

CGV Aeon Canary

Tầng 2, AEON – Bình Dương Canary, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Cgv Aeon Canary Tang 2 Aeon Binh Duong Canary Dai Lo Binh Duong P Binh Hoa Tx Thuan An T Binh Duong cgv-cineplex

CGV Bình Dương Square

Tầng 3 Bình Dương Square, Số 1 Phú Lợi, P. Phú Lợi, T. Bình Dương

Cgv Binh Duong Square Tang 3 Binh Duong Square So 1 Phu Loi P Phu Loi T Binh Duong cgv-cineplex

CGV Empire

45A/2 Ly Thuong Kiet, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Cgv Empire 45a 2 Ly Thuong Kiet Chanh Nghia Ward Thu Dau Mot City Binh Duong Province cgv-cineplex

Lotte Bình Dương

Tầng 2, Lotte Mart Bình Dương, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Lotte Binh Duong Tang 2 Lotte Mart Binh Duong P Lai Thieu Tx Thuan An T Binh Duong lotte-cineplex

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?

Opening soon

Galaxy Bình Dương

Cụm rạp dự kiến ra mắt trongnăm 2017.