Ha Nam 의 영화관

Ha Nam 의 모든 영화관

Lotte Phu Ly - Ha Nam

Floor 4, Phu Ly Commercial Center, No. 42, Bien Hoa St., Minh Khai Ward, Phu Ly City, Ha Nam.

Lotte Phu Ly Ha Nam Floor 4 Phu Ly Commercial Center No 42 Bien Hoa St Minh Khai Ward Phu Ly City Ha Nam lotte-cineplex

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?