Galaxy Hải Phòng

104 Lương Khánh Thiện, TTTM Nguyễn Kim – Sài Gòn Mall