Đánh giá của Do Nhat Minh

Do Nhat Minh 7

Kĩ xảo ổn. Cốt truyện dễ hiểu, đơn giản. Nhưng mình mong đợi 1 câu chuyện lắt léo, phức tạp hơn