Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 7

Đồ họa đỉnh cao thì không cần phải bàn rồi nhưng nội dung thì na ná phần 1 nhưng ý nghĩa thì mình cảm giác không bằng. Chỗ khúc cảm động thì hơi nhanh quá, thêm chút nữa là rơi nước mắt rồi, chưa kịp rơi thì qua cảnh khác rồi :v