Đánh giá của jinie2306

jinie2306 10

Mình cảm thấy phim rất hay và hấp dẫn người xem không uổn công mình ra rạp xem mà cái kết phim buồn quá người mở đầu cũng là người kết thúc, phim thật sự rất ý nghĩa