Đánh giá của 1521423761647325

1521423761647325 10

Một bộ phim xuất sắc ở mọi góc cạnh. Thứ duy nhất làm mình hơi thất vọng là đang xem bị mất hình ảnh 2 lần, hơi khó chịu, mong rạp sẽ chú ý hơn và rút kinh nghiệm.