Đánh giá của ericxu

ericxu 7

phim này thì mình thấy cũng đc , nhưng phim dẫn chuyện hơi dài , làm cho người xem thấy đau đầu về dẫn chuyện !