Đánh giá của MarsLe

MarsLe 9

Hành động tốt, đại cảnh tốt, bố cục toàn cảnh tốt. Đáng đồng tiền bát gạo.