Đánh giá của phuong_nguyen

phuong_nguyen 9

Dù rất thích BvS, nhưng phải thừa nhận CW có câu chuyện chặt chẽ hơn, cách kể chuyện mạch lạc hơn và đương nhiên "entertain" hơn. Civil War thực sự là bước chuyển mình xuất sắc của Marvel.