Đánh giá của kkpham

kkpham 5

Phim duyên và ổn

Duyên nhất vẫn là Quang Trung với lối diễn quá duyên dáng. Chị Tâm chắc do vai diễn đo ni đóng giày giống ngoài đời nên nhìn chung khá ổn dầu thật ra chị diễn khá đơ.

Hồi 1 phim rất ổn và lôi cuốn. Nhưng sang hồi 2 lúc chuyển biến tâm lí và đoạn kết thì lại khá chán và hẫng.

Nhìn chung phim giống một MV ca nhạc hoặc một web drama hơn là phim điện ảnh chiếu rạp.