Đánh giá của Lê Thúy Vy

Lê Thúy Vy 8

Nhiều đoạn ghê quá không dám coi, nhạc quá to điếc tai luôn á, nhiều phân cảnh quá tối không thấy gì chỉ thấy sợ. Tiểu Vy diễn đơ lắm, giọng nói còn địa phương, cần thay đổi diễn viên, không phải cứ là hoa hậu thì đưa vô khi mà không có kinh nghiệm.