Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 7

Hình ảnh và âm thanh hay nhưng mà còn nhiều chỗ chưa khai thác sau làm qua loa, nhất là khúc cuối, gây cảm giác hụt hẫn