Đánh giá của ericxu

ericxu 5

xem khá thất vọng, đoạn đầu thấy khá nhiều thoại và lan man, đoạn sau cứu rớt bộ phim nên cho 5 điểm.