Đánh giá của Cocochin

Cocochin 8

Phim hay, tình tiết cũng hấp dẫn. Cảnh hù doạ cũng ghê
Kết thúc hơi nhạt nhưng tổng quan cũng rất ok đáng để xem