Đánh giá của Hoàng Thị Tuyết Nhung

Đồ họa đẹp cực, movie lần này cực ỹ nghĩa luôn. Muốn xem lại lần nữa ghê