Đánh giá của Nguyễn Nhật Long

Nguyễn Nhật Long 10

Phim xuất sắc trên mọi mặt trận, xứng đáng từng giây phút bỏ ra, ten out of ten !!!!