Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 7

Nội dung ổn, nhạc hay, nhưng nhiều chỗ khá nhanh lồng tiếng nghe không rõ cho lắm :v