Đánh giá của Cặn Thận

Cặn Thận 10

Hay tuyệt cú mèo, bản live action giữ trọn được hồn của Gintama <3