Đánh giá của dddkhakha1

dddkhakha1 9

review của mình: phần này kế thừa rất tốt phần 1, đánh đấm nặng đô rất thích, bắn giết thì khỏi nói!
Phần này sẽ đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa Wick với cái hội sát thủ cũ kia.
Điểm trừ là boss cuối không thực sự đô như hắn đã xàm đoạn đầu phim (vụ Wick giết người bằng bút hình như có hắn giúp một phần nữa). Điểm thứ hai là số lượng sát thủ hành nghề (lấy đầu Wick) hơi quá, từ ông già bà cả đến phụ nữ trung niên... cảm giác như cả thành phố săn đuổi anh vậy!
À mà yên tâm phim cắt tầm 1p thôi, chủ yếu là cảnh đâm dao với một số cảnh headshot