Đánh giá của dddkhakha1

dddkhakha1 7

phần 3 này vẫn giữ cái chất hài của 2 phần trước, vẫn giữ cái hồn cốt của Mr.Bean năm nào.
Phần này khá nhiều đoạn hài, nhưng không nhiều như phần trước (2011).
Cốt truyện phần này hơi yếu, có lẽ vì mục đích duy nhất của phim chỉ là để gây hài.
Cốt truyện của các nhân vật mới quá sức mơ hồ, ko đủ thuyết phục
Chung quy phim giải trí mức ổn