Đánh giá của minhdpc

minhdpc 2

Phim có những chi tiết rời rạc, khó hiểu và thiếu những cảnh hành động hay.