Đánh giá của LaRoma

LaRoma 7

Một bộ phim trinh thám vừa đủ hồi hộp, dẫn dắt hấp dẫn, cài cắm chi tiết bài bản xen lẫn tính hài hước, giải trí, châm
biếm.
Một phim vô cùng đáng xem hiện nay.