Đánh giá của Lord

Lord 8

Kong đã được khắc họa thành công, xứng đáng với một tầm vóc lớn, một thương hiệu toàn cầu và vị vua của Skull Island.

Dù vậy, nội dung và tuyến nhân vật không có chiều sâu cần thiết.