Đánh giá của PTuanAnh

PTuanAnh 9

Kĩ xảo tuyệt vời. Về tổng thể cả phim thì chưa gây ấn tượng cho lắm. Nhưng có 1 số chi tiết nhỏ khá hay và độc đáo