Đánh giá của jasonvinng

jasonvinng 8

Phim tinh tế và khéo léo đến tuyệt vời. Những tình tiết gây cười trong phim chưa bao giờ thật sự dùng để cười, mà chính là để khóc và để thương.