Đánh giá của Trần Văn Tùng

Trần Văn Tùng 9

Phim có nhiều tình tiết rất gây cấn, hài hước,....