Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Ám cmn ảnh luôn đó. James Wan hậu thuẫn thì đúng là có tài.