Đánh giá của vuphuong

vuphuong 8

Lights Out xem thỏa mãn hơn The Conjuring 2. Nhiều người cho rằng kết nhảm nhưng mình thấy xử lý khéo và hợp lý. Ít nhất vẫn thuyết phục hơn The Conjuring 2.