Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 6

Cũng được nhưng có vài tình tiết hơi thừa và sắp xếp hơi lộn xộn xíu