Đánh giá của Trầm Quốc Huy

Trầm Quốc Huy 10

Phim rất hay ! Nhiều tình tiết hấp dẫn lôi cuốn người xem. Đây là phần đầu tiên và tôi rất trông chờ sự ra mắt của phần tiếp theo của phim. Có thể bộ phim này sẽ nhận được 1 giải thưởng nào đó rất xuất sắc