Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 6

Mạch đầu phim ổn, diễn tự nhiên và cảnh quay đẹp. Có điều khúc cuối cảm giác hơi bị rush và xem có cảm giác hụt hẫn, chưa tới.