Đánh giá của Hueheo

Hueheo 9

Hay! Có đầu tư từ nhân vật đến chất nội dung phim. Tuy nhiên chưa khiến mik rơi nước mắt chỉ mới suýt thui. Nói chung là nên xem nhé:)