Đánh giá của Maii

Phim vẫn theo phong cách thường thấy của Tarantino nhưng nhẹ nhàng hơn. Tuy không thể coi là xuất sắc hơn nhiều phim khác, nhưng vẫn là bộ phim đáng xem.