Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 6

- Phim có ý nghĩa nhân văn. Nhưng ý nghĩa đó chỉ là nguồn cảm xúc ban đầu cho một bộ phim. Để làm nên phim hay còn nhiều thứ, và mấy thứ còn lại thì không đạt chút nào. Nếu là tâm lý tình cảm thì lại bị thiếu cảm xúc, còn là phim hành động cũng thiếu hành động. Phim viễn tưởng thì thiếu ly kỳ. Nói chung cái nào cũng thiếu khiến cho mạch phim không được một bố cục chuẩn.
- Triết lý suông quá nhiều cho một bộ phim viễn tưởng, hành động là sai lầm. Chấm mỗi cái nhân văn. Dù nó cũng chưa đạt cú knock out cho lắm.