Community (1)

HeisenbergPhu 9

Một mạch phim chậm nhưng người xem không hề thấy chán khi xem nó. Niềm tin của các tín đồ dành cho Thiên Chúa vẫn là một điều gì đó vĩ đại mà ta không thể hiểu được, tử vì đạo dường như chỉ là một chuyện đơn giản để thể hiện niềm tin của các Kito hữu trong phim.
Martin Scorsese lại tiếp tục chứng tỏ khả năng đạo diễn tài tình của mình qua Silence, phim sẽ phải khiến bạn có nhiều suy ngẫm sau khi xem.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load